SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻI

 

Neatkarīga un objektīva tehniskā ekspertīze :

 • jūsu autotransportam ceļu satiksmes negadījuma strīdīgu situāciju risināšanā;
 • autotransporta vērtēšana kredītiestāžu vajadzībām;
 • mantojuma vērtības kalkulācija.

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts Igors Kņazevs. 

 

DARBA APRĪKOJUMS

 

Kvalificēta tehniskā ekspertīze Jūsu darba aprīkojumam saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.526 no 09.12.2002. :

 • celšanas iekārtas
 • celšanas iekārtas palīgierīces
 • mobilais darba aprīkojums
 • drošības konstrukcijas
 • pašgājējas iekārtas
 • mehāniski darbināmas iekārtas
 • darba platformas
 • kāpnes un sastatnes

Sertificēts tehniskais eksperts Egils Avotiņš. Sertifikāts Nr.TE-09-12-01.

Sertificēts tehniskais eksperts Igors Kņazevs. Sertifikāts Nr.TE-09-12-02. 

 

TEHNISKĀS DOKUMETĀCIJAS IZSTRĀDE

 

Iekārtu pases, montāžas lietošanas instrukcijas.