Biroja adrese: Loču iela 10, Ventspils LV-3601

Tālrunis: 63628424

E-pastsmtcentrs@mtcentrs.lv ; mtcentrs@itl.lv

Mājas lapawww.mtcentrs.lv

Rekvizīti:

SIA “Mācību tehniskais centrs”
Loču iela 10, Ventspils, LV – 3601
Vienotais reģ. Nr. LV 41203014841
A/s “Swedbank”
Kods HABALV22
Konta Nr.LV94HABA0001408048301
 
Valdes priekšsēdētājs Egils Avotiņš 29546135
Tehniskā direktore Andra Meldere 28448138
Kompetents Darba aizsardzības specialists Agris Derkevics 28359178
Grāmatvedība 26708973