Uzrādītās apmācību cenas ir orientējošas, apmācībām grupā , bez PVN. Pastāvīgajiem klientiem vai akciju laikā var tikt piemērotas atlaides.  

Apmācību veids Pirmreizējā apmācība teorijai Pāratestācija
Darba aizsardzības pamatlīmeņa speciālists 60 st. 215.00 -
Specializēto zināšanu apgūšana darba aizsardzībā 40 st. 215.00  
Uzticības personas, darba aizsardzības koordinators (40 st.) 160.00  
160 stundu pamatlīmeņa zināšanu programma par ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem 215.00 -
20 stundu pamatlīmeņa zināšanu programma par ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem 65.00 -
zemspiediena katliekārtu (Tūd£+950C; Q£500kW) operatori 80.00 30.00
Katliekārtu un karsējamo spiedieniekārtu operators 120.00 35.00
elementāro spiedieniekārtu kompleksu operators 75.00 30.00
saldēšanas iekārtu operators 120.00 35.00
stropētājs 65.00 30.00
pašgājēju izlices celtņu operators 170.00 35.00
torņa-, tilta-, buka-, portālceltņu vadītāji 120.00 30.00
stropētājs, no grīdas vadāmā tilta celtņa operators 85.00 30.00
pacēlāja ar grozu operators 130.00 30.00
liftu operators 60.00 30.00
liftu elektromehāniķi 200.00 30.00
auto-elektrokrāvēja operators 100.00 30.00
rokas lokmetinātājs (MMA) 140.00 75.00
personāla apmācība elektrodrošībā A grupa 50.00 30.00
personāla apmācība elektrodrošībā B vai C grupa 60.00 30.00
naftas produktu rezervuāru apkalpošanas operators 65.00 30.00
degvielas uzpildes staciju operators 60.00 30.00
strādnieks darbam no pacēlāja groza 60.00 30.00
gāzes griezējs un darbs ar SNG baloniem 85.00 30.00
hidromanipulatoru operators 100.00 30.00
darbs augstumā 45.00 25.00
motorzāģu un krūmgriežu operatori 70.00 30.00
A kat.traktortehnika bez priekšzināšanām 490.00 -
B kategorija ar/bez priekšzināšanām 490.00/540.00 -
C kategorija ar/bez priekšzināšanām 490.00/590.00 -
F kategorija ar/bez priekšzināšanām 590.00/690.00 -
1. palīdzība 30.00 -
Atbildīgajiem speciālistiem:    
Atbildīgie speciālisti par bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāriem 75.00 -
Katliekārtu tehniskā stāvokļa un drošas lietošanas uzraudzība 60.00 -
Spiedieniekārtu tehniskā stāvokļa un drošas ekspluatācijas uzraudzība 60.00 -
Kravas celtņu tehniskais stāvoklis un droša ekspluatācija 60.00 -
Liftu un eskalatoru  droša ekspluatācija 60.00 -
Aukstuma iekārtu droša ekspluatācija 60.00 -
Pacēlāju ar grozu tehniskā  stāvokļa un drošas ekspluatācijas uzraudzība 60.00 -
Atbildīgais par elektrosaimniecību 60.00 -
Mācību programma lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu līdz 1.6 Mpa ( 16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope atbildīgajiem speciālistiem 60.00 -