SIA „Mācību tehniskais centrs” sniedz plašu pakalpojumu klāstu :

 

Apmācība
 


Organizējam un realizējam apmācības profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās

Kompetentas institūcijas pakalpojumi darba
aizsardzībā


Sniedzam kompetentas institūcijas pakalpojumus darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzraudzībā.

Tehniskā
ekspertīze


Veicam sauszemes transportlīdzekļu un darba aprīkojuma tehnisko ekspertīzi, tehniskās dokumentācijas izstrādi.

TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE  REĢISTRĒŠANAI BĪSTAMO IEKĀRTU REĢISTRĀ.

 

Uzņēmums darbojas saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas principiem.

Visas mācību programmas ir licencētas un/vai akreditētas.

Pie mums atradīsiet atbildes uz jautājumiem un profesionālu kompetenci.

SIA „Mācību tehniskais centrs” pastāvīgi investē pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanā un personāla pilnveidē.

Esam atvērti savstarpēji izdevīgai sadarbībai, izaugsmei un inovatīvām idejām.