Uzrādītās apmācību cenas ir orientējošas, apmācībām grupā , bez PVN. Pastāvīgajiem klientiem vai akciju laikā var tikt piemērotas atlaides.  

Apmācību veids Pirmreizējā apmācība teorijai Pāratestācija
Darba aizsardzības pamatlīmeņa speciālists 60 st.   -
Specializēto zināšanu apgūšana darba aizsardzībā 40 st.    
Uzticības personas, darba aizsardzības koordinators (40 st.)    
160 stundu pamatlīmeņa zināšanu programma par ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem   -
20 stundu pamatlīmeņa zināšanu programma par ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem   -
zemspiediena katliekārtu (Tūd£+950C; Q£500kW) operatori    
Katliekārtu un karsējamo spiedieniekārtu operators    
elementāro spiedieniekārtu kompleksu operators    
saldēšanas iekārtu operators    
stropētājs    
pašgājēju izlices celtņu operators    
torņa-, tilta-, buka-, portālceltņu vadītāji    
stropētājs, no grīdas vadāmā tilta celtņa operators    
pacēlāja ar grozu operators    
liftu operators    
liftu elektromehāniķi    
auto-elektrokrāvēja operators    
rokas lokmetinātājs (MMA)    
personāla apmācība elektrodrošībā A grupa    
personāla apmācība elektrodrošībā B vai C grupa    
naftas produktu rezervuāru apkalpošanas operators    
degvielas uzpildes staciju operators    
strādnieks darbam no pacēlāja groza    
gāzes griezējs un darbs ar SNG baloniem    
hidromanipulatoru operators    
darbs augstumā    
motorzāģu un krūmgriežu operatori    
A kat.traktortehnika bez priekšzināšanām    
B kategorija ar/bez priekšzināšanām    
C kategorija ar/bez priekšzināšanām    
F kategorija ar/bez priekšzināšanām    
1. palīdzība    
Atbildīgajiem speciālistiem:    
Atbildīgie speciālisti par bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāriem    
Katliekārtu tehniskā stāvokļa un drošas lietošanas uzraudzība    
Spiedieniekārtu tehniskā stāvokļa un drošas ekspluatācijas uzraudzība    
Kravas celtņu tehniskais stāvoklis un droša ekspluatācija    
Liftu un eskalatoru  droša ekspluatācija    
Aukstuma iekārtu droša ekspluatācija    
Pacēlāju ar grozu tehniskā  stāvokļa un drošas ekspluatācijas uzraudzība    
Atbildīgais par elektrosaimniecību    
Mācību programma lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu līdz 1.6 Mpa ( 16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope atbildīgajiem speciālistiem