Celšanas iekārtas

Stropēšanas un no grīdas vadāmo tilta celtņu vadīšanas darbi.Licence Nr.P-1888

Hidraulisko manipulatoru operators . Apskatit cenu

Mācību programma stropētājiem.

Pacēlāju, kas paredzēti cilvēku pacelšanai augstumā virs trim metriem, operatori.

Mācību programma pašgājēju izlices celtņu operatoriem.

Mācību programma torņa, tilta, buka un portāl celtņu operatoriem.

Mācību programma liftu operatoriem.

Mācību programma liftu elektromehāniķiem.

Mācību programma auto-elektrokrāvēju operatoriem.

Mācību programma atbildīgajiem speciālistiem par kravas celtņa tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību.

Mācību programma atbildīgajiem speciālistiem par liftu stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību.

Mācību programma atbildīgajiem speciālistiem par cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību.

Mācību programma atbildīgajiem speciālistiem par eskalatoru un trošu ceļu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību.

Uz augšu

Spiedieniekārtas

Spiedieniekārtu ( izņemot saldēšanas un karsējamo spiedieniekārtu) operatori.

Saldēšanas spiedieniekārtu kompleksu operatori.

Atbildīgajiem speciālistiem par III un IV kategorijas spiedieniekārtu kompleksu (vienkāršo un sevišķi bīstamo) tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzība .

Uz augšu

Katliekārtas

Katliekārtu ar ūdens sakarsēšanas temperatūru +95oC

Mācību programma atbildīgajiem speciālistiem par katliekārtu ar ūdens sakarsēšanas temperatūru +95oC

Uz augšu

Rezervuāri

Mācību programma bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru apkalpošanas operatoriem.

Mācību programma atbildīgajiem speciālistiem bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru jomā. 

Uz augšu

Darbs augstumā un darba aprīkojumu operatori

Programma darbam augstumā tiek piedāvāta interesentiem , kas strādā un lieto darba aprīkojumu augstumā.

Programma motorzāģa un krūmgrieža operatoriem tiek piedāvāta darbiniekiem, kas izmanto šo darba aprīkojumu vai vēlas to darīt nākotnē.

Uz augšu

Pirmā palīdzība

Sadarbībā ar Katastrofu medicīnas centra sertificētiem speciālistiem piedāvājam apgūt šo kursu medniekiem, dzelzceļa darbiniekiem, transportlīdzekļu vadītājiem, ieroču glabātājiem un nēsātājiem, kā arī citiem, kam nepieciešams. 

Uz augšu

Sašķidrinātā naftas gāze

Mācību programma lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu līdz 1.6 Mpa ( 16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope apkalpojošam personālam un atbildīgajiem speciālistiem.

Uz augšu

Metināšana

Elektroloka un gāzes metinātājs ( nereglamentētajā sfērā).

Rokas lokmetinātāja (MMA) darbi. Licence Nr.P-1887

Uz augšu

Darba aizsardzība

Piedāvājam

60 stundu pamatlīmeņa zināšanu programmu darba aizsardzībā – darba aizsardzības speciālistu , darba aizsardzības koordinatoru un uzticības personu sagatavošanai;

40 stundu specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā:

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;

Būvniecība,ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;

Kokapstrāde, mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana;

Metālapstrāde, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana, kuģu un laivu būve;

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana.

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. AI 1006 no 02.03.2006. 

Uz augšu

Ugunsdrošība

160 stundu pamatlīmeņa zināšanu programma par ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem - personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos. 

Profesionālās izglītības programmas licence Nr. PP 1056 ; akreditācijas lapa Nr.AI 3584

20 stundu pamatlīmeņa zināšanu programma par ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem - ( personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi) 

 

Uz augšu

Elektrodrošība

Personāla apmācība elektrodrošībā I-II(A) elektrodrošības grupai ( apkalpojošam personālam).

Personāla apmācība elektrodrošībā III-IV(B); (C) elektrodrošības grupai (apkalpojošam personālam).

Elektrosaimniecību reglamentējošie likumdošanas normatīvie akti ( atbildīgajiem par elektrosaimniecību ) 

Uz augšu

Traktorapmācība

Profesionālā pilnveides programma tiek piedāvāta interesentiem ar pamatizglītību. Profesionālās izglītības ieguves forma ir klātiene. Par apmācāmo ar priekšzināšanām tiek uzskatīts apmācāmais, kas jau ir ieguvis kādu no traktortehnikas vai autovadītāja apliecībām. Sekmīgi pabeidzot kursu, tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību. Šī apliecība nodrošina tiesības ,pēc sekmīga eksāmena nokārtošanas ,saņemt Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā atbilstošās kategorijas vadītāja apliecību. 

  • A kategorijas traktortehnikas vadītājs bez priekšzināšanām
  • B kategorijas traktortehnikas vadītājs ar priekšzināšanām
  • B kategorijas traktortehnikas vadītājs bez priekšzināšanām
  • Ekskavatora + pašgājēja iekrāvēja vadītājs bez priekšzināšanām
  • Ekskavatora + pašgājēja iekrāvēja vadītājs ar priekšzināšanām
  • Meža mašīnu vadītājs bez priekšzināšanām
  • Meža mašīnu vadītājs ar priekšzināšanām.

Mācību atļaujas Nr.A0013 un  A0035.

Uz augšu