Aicinām pieteikties uz kursiem :

         

 

Traktortehnikas vadītājpieteikties   līdz 10.02.2022. zvanot 28448138

 


    TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem,
    TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
   


UZ KURSIEM JĀPIESAKĀS SAVLAICĪGI , JO GRUPA PIRMS MĀCĪBU UZSĀKŠANAS TIEK REĢISTRĒTA, APMĀCĀMO DATI TIEK PĀRBAUDĪTI VTUA !

Traktortehnikas mācību programmas ietver teorētisko un praktisko !!! mācību kursu darba videi pietuvinātos apstākļos.

Iznomājam ekskavatoru praktiskām apmācībām.

 

 • Ugunsdrošība un aizsardzība 160 st. (apskatīt
 • Ugunsdrošība un aizsardzība 20 st. (apskatīt)
 • Darba aizsardzība pamatlīmeņa programma 
- DA speciālistiem uzticības personām un DA koordinatoriem;
 • Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzībā nozarēs:

   -būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; 

  - kokapstrāde, mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana;

  - lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;

  - metālapstrāde, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana, kuģu un laivu būve;

  - elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana.

 

Plānojam uzsākt apmācības tuvākajā laikā:

 • pacēlāju ar grozu operatori 
 • atbildīgie par celtņiem
 • auto-elektroiekrāvēja operatori 
 • ELEKTRODROŠĪBA - elektrodrošības grupas pagarināšana un piešķiršana 12.februārī
 • darbs augstumā 
 • spiedieniekārtu operatori 
 • darbs ar SNG, gāzgriezēji
 • rokas lokmetinātāji
 • stropēšanas un no grīdas vadāmo tilta celtņu vadīšanas darbi 
 • kurinātāji 
 • pirmā  palīdzība autovadītājiem, medniekiem 
   

 

SIA „Mācību tehniskais centrs” sniedz plašu pakalpojumu klāstu :

 

Apmācība
 


Organizējam un realizējam apmācības profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās

Kompetentas institūcijas pakalpojumi darba
aizsardzībā


Sniedzam kompetentas institūcijas pakalpojumus darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzraudzībā.

Tehniskā
ekspertīze


Veicam sauszemes transportlīdzekļu un darba aprīkojuma tehnisko ekspertīzi, tehniskās dokumentācijas izstrādi.

TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE  REĢISTRĒŠANAI BĪSTAMO IEKĀRTU REĢISTRĀ.

 

Uzņēmums darbojas saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas principiem.

Visas mācību programmas ir licencētas un/vai akreditētas.

Pie mums atradīsiet atbildes uz jautājumiem un profesionālu kompetenci.

SIA „Mācību tehniskais centrs” pastāvīgi investē pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanā un personāla pilnveidē.

Esam atvērti savstarpēji izdevīgai sadarbībai, izaugsmei un inovatīvām idejām.